1. výzva programu Interreg Europe

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 5. dubna 2022 bude vyhlášena 1. výzva programu Interreg Europe v programovém období 2021 – 2027.

Projektové žádosti bude možné předkládat od 5. dubna do 31. května 2022 (12:00) prostřednictvím monitorovacího systému zmíněného programu. V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky.

Při příležitosti vyhlášení 1. výzvy bude program organizovat online informační den k nastavení programu a podmínkám první výzvy. Informační den umožní účastníkům vzájemný networking a vyhledávání partnerů do projektových konsorcií.  Celá akce bude v anglickém jazyce.

Program informačního dne a odkaz na registraci naleznete zde.

Na webových stránkách programu byly zveřejněny první verze programového manuálu a podmínek 1. výzvy, které popisují celý proces přípravy, předložení a realizaci projektového záměru. Dokumenty naleznete zde a zde.

Pro zájemce o bližší informace o programu připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj prezentaci, kde je v kostce popsán program Interreg Europe a jeho nastavení.