142. výzva Operačního programu Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva jejíž cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření. Příjem žádostí potrvá do 11.1.2021. Podporovanými aktivitami Výzvy jsou :

  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Více informací k Výzvě se dozvíte na stránce: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=156