146. výzva Operačního programu Živnotní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena výzva jejíž cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Příjem žádostí potrvá do 2.3.2021. Podporovanými aktivitami výzvy jsou:

  • Podporovaná aktivita 5.1a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC.
  • Podporovaná aktivita 5.1b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
  • Podporovaná aktivita 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete na stránce: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161