2. setkání k projektu „Centra společných služeb“

Dne 2. 6. 2016 se zástupci Místní akční skupiny zúčastnili 2. setkání k projektu „Centra společných služeb“ v Olomouci. Toto setkání pořádal Svaz měst a obcí ČR, který je realizátorem projektu. Na programu kromě aktuálních informací o projektu a představení smlouvy o spolupráci včetně jejích příloh, bylo zejména financování a vykazování pracovní činnosti formou aktivit.