36. výzva IROP - Cyklostezky

Výstavba a rekonstrukce cyklostezek i jejich doprovodné infrastruktury. Na to se zaměřuje nová výzva IROP. Výzva kromě toho podpoří také doprovodnou cyklistickou infrastrukturu. Jedná se zejména o parkovací místa pro kola a odpočívky u nově budovaných cyklostezek nebo u již existující hojně využívané cyklistické komunikace.

Infrastrukturaprocyklistickou dopravu:

  • výstavba,modernizacearekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravědozaměstnání,školazaslužbami, včetně doprovodné infrastruktury;
  • výstavba,modernizacearekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasáchcyklistickédopravyvČR,včetně doprovodné infrastruktury;
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Výzva č. 36 má připraveno téměř 1,2 miliardy z EFRR.

Zahájení příjmu žádostí:    11. 10. 2022

Ukončení příjmu žádostí:  27. 9. 2023

Výše dotace:   85%

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 - 50 000 000 Kč.

Více informací k výzvě naleznete zde.