4. kolo Programu rozvoje venkova

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na operace:

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.