4. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 16. srpna 2022 vyhlašuje výzvu na kybernetickou bezpečnost. Výzva je zaměřena na realizaci technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti. 
Pro žadatele je připraveno ve 4. výzvě přes 1,7 mld. Kč. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 16. srpna 2022 od 14 hodin do 28. února 2023 do 14 hodin (v případě naplnění alokace výzvy předloženými projekty před tímto termínem může být výzva ukončena dříve). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 2. 12. 2025.

Výzva má pomoci se zabezpečením informačního systému např. zavedením nástroje pro ověřování identity uživatelů nebo pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat. Zaměřuje se na zlepšení technických opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Detail výzvy najdete na webu IROP - 4. výzva.