55. Dny malých obcí

5. dubna 2022 v Olomouci na Výstavišti Flora se uskuteční Den malých obcí.

V programovém bloku MMR se seznámíme s novými cíli a přístupy v oblasti místního rozvoje, aktuální situací rekodifikace stavebního práva, s principy a zásadami nového programového období EU i s podporou obcí z evropských i národních fondů. Ivan Bartoš, ministr; Zdeněk Semorád, náměstek ministra

Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude zaměřen na zadávání veřejných zakázek a problematiku narušení hospodářské soutěže z pohledu obcí. Vymezení předmětu zakázky má nejvyšší potenciál pro případné narušení hospodářské soutěže, v rámci prezentace zazní tipy, na co se při zpracovávání zadávacích podmínek zaměřit, jak ověřovat situaci na trhu atp. Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚOHS

V oblasti životního prostředí budou představeny projekty podporované ze SFŽP v boji proti suchu, při zadržování vody v krajině a v odpadovém hospodářství. Samostatná pozornost bude věnována programům elektromobility v obcích. Petr Valdman, ředitel SFŽP

Blok Ministerstva financí zhodnotí hospodaření obcí za minulé období, financování územních rozpočtů v roce 2022 a možné změny rozpočtového určení daní. V samostatné části budou uvedeny možnosti a potenciál využití daně z nemovitých věcí pro zvýšení příjmů obcí. Miroslav Matej, ředitel odboru MF ČR; Gabriela Kukalová, ČZU

Programová část Ministerstva vnitra seznámí s aktuálními problémy veřejné správy a s poznatky z dozoru a kontroly nad samosprávnou činností obcí. Petr Vokáč, náměstek ministra

Registrace: www.denmalychobci.cz