Akční plán Strategie regionálního rozvoje - dejte vědět o lokálních iniciativách, které dosud nemají příslušnou podporu.

Zemědělské sociální farmy s projektovými záměry, pro které nejsou v současných dotačních schématech příslušné finanční podpory, mohou na tato "bílá místa" upozornit Regionální stálé konference při jednotlivých krajích, které zpracovávaní Akční plány Strategie regionálního rozvoje, ty se následně stanou podkladem pro vytváření nových podpor.

Více informací zde: http://www.socialni-zemedelstvi.cz