Akreditovaný vzdělávací kurz „Data pro obce a regiony“ v Brně

Dne 22. 3. 2018 pořádá firma Garep akreditovaný vzdělávací kurz „Data pro obce a regiony“. 

Kurz komplexně zachycuje existující datové zdroje na úrovni obecní, či regionální. Jeho cílem je vedle rekapitulace běžných zdrojů přiblížit i méně známé zdroje a upozornit na problémy zpracování a interpretace. Vše je doplněno praktickými příklady. Je ponechán i prostor pro diskuzi. Kurz vychází z dlouholetých praktických zkušeností lektorů v oblasti strategického plánování obcí, svazků obcí, MAS či krajů.

Termín: 22. března. 2018, 9:00–15:00

Místo: GaREP, spol. s r.o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno

Cena: 2000,- Kč bez DPH, při přihlášení 2 a víc osob z jedné instituce sleva 10 %.

Detailní informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách: http://www.garep.cz/data-pro-obce-a-regiony/.

Přihlášky: do 14. 3. 2018 na e-mail garep@garep.cz.