Aktivní zapojení NNO pracujících s mládeží na akci „Vědomosti v pohybu“

Chtěli bychom oslovit a požádat všechny aktivní neziskové organizace působící na území města Kyjova a jeho blízkém okolí o spolupráci při pořádání velké akce pro děti.

K výročí oslav 890 let od první písemné zmínky Města Kyjova jsme se rozhodli uspořádat dopolední odpočinkově vzdělávací akci pro děti čtvrtých a pátých tříd základních škol, připomínající dětem historii města Kyjova a regionu v jednotlivých etapách jeho vývoje. Akce se uskuteční během celého dopoledne dne 15. června 2016 a předpokládaná účast na základě předchozích ročníků je kolem 500 dětí. Jedná se tedy o velkou akci, která navazuje na předchozí námi pořádané akce – Den Země, Osvobození očima dětí v posledních letech.

Do této akce bychom chtěli zapojit i Vás neziskové organizace aktivně pracující s mládeží, v rámci vytvoření doplňkových stanovišť k dopolední hře „vědomosti v pohybu“, během níž budou děti plnit úkoly věnující se průřezové historii města Kyjova. Vaše doplňková stanoviště by měli být spíše pohybového či mentálně méně náročného charakteru a jejich zaměření bychom nechali plně na Vás. Děti budou získávat body za správně splněné úkoly i z Vašich stanovišť, což je bude motivovat k absolvování celého cyklu stanovišť.

Program akce:

V úvodní části programu nazvané „Malý občan taky občan“ budou účastníci akce seznámeni s programem akce a proběhne komentovaná diskuze se starostou města Kyjova. Žáci se dozvědí, jaká je náplň práce starosty a budou se moci přímo zeptat na otázky, které je zajímají.

V druhé části dopoledního programu s pracovním názvem „vědomosti v pohybu“, budou mít děti k dispozici stanoviště v prostorách parku, v rámci nichž budou plnit úkoly věnující se průřezové historii města Kyjova. Doplňkové soutěžní aktivity budou tvořit zapojené neziskové organizace města Kyjova, které se věnují práci s dětmi. Program bychom chtěli doplnit výstavou výtvarných a slohových prací žáků ZŠ.

Pro Vás by zapojení v této akci mohlo být zajímavé s ohledem na propagaci Vaší činnosti mezi zúčastněnými žáky a místními obyvateli, kteří se na akci přijdou podívat.

Budeme moc rádi, když se do akce zapojíte :)

V případě, že máte zájem se akce účastnit, prosíme o vyplnění následujícího formuláře do 30. března 2016.

Po vyplnění formuláře Vás kontaktuje s veškerými podrobnostmi odpovědný pracovník organizace.

Vyplňte název Vaší organizace
Vyplňte jméno osoby, kterou můžeme kontaktovat s bližšími informacemi o akci.
Zde nám můžete napsat jakýkoliv vzkaz.