Aktualizace harmonogramu výzev IROP

Řídící orgán IROP zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev IROP 2016.

Řídicí orgán IROP vydává  aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 s platností od 1. 4. 2016. V harmonogramu došlo ke změnám zejména s ohledem na administraci vyhlašování výzev a následného hodnocení projektů, s ohledem na absorpční kapacitu a také v souvislosti s posunem výzev pro integrované nástroje. U výzev v prioritní ose 2 zaměřených na oblast školství a oblast sociální došlo k přepočtu alokace, kdy 70 % alokace  (místo původních 60 %) směřuje do výzev určených pro správní obvody obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou. Změny oproti verzi harmonogramu 2016 vydaného 27. 10. 2015 jsou barevně označeny.

Harmonogram výzev IROP na rok 2016 je zveřejněn v následujím odkaze:http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=786736