Režim A (Karanténa) - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši min. 60 % průměrného vyměřovacího základu po dobu 14 dní, zaměstnavatel obdrží 80% náhradu nákladů včetně odvodů. Maximální výše příspěvku bude 39 000 Kč na zaměstnance / měsíc.

Režim A (Opatření) - nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 100 % průměrného vyměřovacího základu, zaměstnavatel obdrží 80% náhradu nákladů včetně odvodů. Maximální výše příspěvku bude 29 000 Kč na zaměstnance / měsíc.

Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti významné části zaměstnanců (náhrada mzdy 100%), snížení odbytu po zboží (náhrada mzdy 60%) nebo službách a nebo z důvodů nedostatku vstupů (například surovin, náhrada mzdy 80%). Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance / měsíc.

Podmínky stanoveny:

  • Příspěvek bude poskytnut výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování stále jeho zaměstnanci a nebyla jim daná výpověď, s výjimkou případu porušení pracovních povinností dle § 52 písm. g) až h) zákoníku práce.
  • Příspěvek bude poskytován od 12.3. 2020 (datum zavedení opatření), prozatím do 30.4.2020 s možností prodloužení do 31.5.2020, pokud budou prodloužena mimořádná opatření.

Jak na to:

Podání žádosti na Úřad práce: Žádost bude společnost vyplňovat prostřednictvím webové aplikace vytvořené speciálně pro účely tohoto příspěvku na https://antivirus.mpsv.cz. Při podání žádosti se ve formuláři vygeneruje Dohoda o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, kterou spolu se žádostí a přílohami odešle žadatel datovou schránkou nebo elektronicky podepsaným emailem na místně příslušný Úřad práce. Po kontrole oprávněnosti a správnosti žádosti zašle Úřad práce elektronicky podepsanou dohodu stejným způsobem jako byla podána žádost (datová schránka nebo email). Následně je třeba provést uzávěrku mezd, vyplatit mzdy a odvést sociální a zdravotní pojištění a předložit vyúčtování úřadu práce a doložit seznam zaměstnanců společně s rodnými čísly nebo evidenčními čísly pojištěnců, vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po vykazovaném období (např. březnová mzda do konce dubna). Na každý režim a měsíc je třeba vyplnit samostatný formulář, jehož součástí jsou čestná prohlášení, a jmenný seznam zaměstnanců a zaslat datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.

Žádost o zařazení do programu Antivirus: https://antivirus.mpsv.cz/