Avízo - Dotace pro jednotky SDH obcí 2023

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo avízo investiční výzvy na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v působnosti obcí pro rok 2023. Příjem žádostí bude probíht od června 2022. Více infomací po zveřejnění naleznete zde: https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

O finanční prostředky mohou žádat obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V. Výzvy jsou tematicky zaměřeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu nebo na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic. Základní požadavky dotačního programu vč. technických norem, které jsou v souladu s pravidly z loňského roku, naleznete v přiloženém letáku.