Avízo - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Připravovaná výzva Ministerstva zemědělství bude zaměřena na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží, která mají za cíl podpořit vodní režim krajiny, posílit retenci vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Podporována bude rekonstrukce, oprava a odbahnění i nová výstavba nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží.

Pravidla programu jsou již nyní známá, žádosti tak lze postupně připravovat pro podání do připravované výzvy, jež bude vyhlášena na podzim letošního roku. Z důvodu očekávaného rychlého vyčerpání přidělené alokace doporučujeme zahájit přípravu Vaší žádosti již nyní.