Besedy s žáky 8. tříd na téma: „Jaké je být …“

Dne 27. 3. 2017 jsme se na pozvání ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín zúčastnili besedy s žáky 8. tříd na téma: „Jaké je být …“. Naši manažeři Tomáš a Hanka se žákům pokusili přiblížit svoji profesní dráhu. Povídání se věnovalo třem základním oblastem – rozhodování o budoucím povolání, přípravu na povolání a současnému povolání. Žáci se dozvěděli, že naše profese je velmi rozmanitá a získali základní přehled o práci v Kyjovském Slovácku v pohybu a včem spočívá pozice manažera. Dozvěděli se, jaká je naše pracovní náplň či jak vypadá běžný pracovní den.

Naše vystoupení navázalo na cyklus výukových programů - Stromy či Bioodpad není odpad, které pro základní školy v území realizujeme.

"Když jsem byla malá, chtěla jsem snad každý týden  vykonávat jiné povolání," s úsměvem dodala manažerka Hanka. A to se jí vlastně i splnilo. Občas totiž na sebe v Kyjovském Slovácku bereme roli úředníka, právníka, psychologa, občas jsme uklízeči, řidiči, lektoři, moderátoři, herci, poradci, skladníci, spisovatelé, technici, opraváři... A to jsme určitě ještě na něco zapomněli.