"Bezpečnostní dobrovolník" v roce 2017 - výzva

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlásilo dne 6. prosince 2016 výzvu k zasílání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník 2017. Cílem dotačního programu je podpořit zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni, vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit podmínky pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci. Obce, které mají zájem se do programu zapojit, mohou Ministerstvu vnitra zasílat do 31. ledna 2017 žádosti o státní účelovou dotaci, a to až do výše 100 % nákladů na realizaci projektu na území obce.

Kontaktní adresu a bližší informace naleznete na stránce: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2017.aspx