Brožura Rukověť starosty

Je na světě! Rukověť je z praktických důvodů rozdělena do 3 částí. V první části nazvané Práva a povinnosti obcí jsme se zaměřili na popis třinácti oblastí, se kterými se starosta nejčastěji setkává. Druhá část obsahuje deset typických postupů pro řešení deseti problémů, se kterými se může starosta obce při své práci setkat. Poslední, třetí část Rukověti starosty zahrnuje vzory a formuláře různých správních aktů, smluv, vyjádření či sdělení. Publikace má svoji online verzi na portále www.rokvobci.cz, kde by měla probíhat i průběžná aktualizace a doplňování především dalších vzorů i postupů.

Její online verzi naleznete pod následájícím odkazem: Rukověť starosty