Byli jsme u otevření "Cyklostezky Ždánicko"

Tým místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. se zúčastnil otevření "Cyklostezky Ždánicko" dne 16. 6. 2016 ve Ždánicích. Po přivítání panem starostou Ždánic Mudr. Vladimírem Okáčem nám celý průběh realizace stavby, rozdělené do tří fází, popsala paní starostka Násedlovic Vlasta Mokrá. Na této akci, která započala již v roce 2006, jí byl velmi nápomocen i starosta Želetic pan Pavel Planeta. Při slavnostním zahájení nechyběla ani bývalá starostka Ždánic, mistrině světa v cyklistice, paní Iva Stafová. Pozvání přijal i mistr světa v dráhové cyklistice z roku 2007 pan Alois Kaňkovský. Dále nechyběli ani ostatní zástupci mikroregionu Ždánicko, zástupce JMK a stavitele.

Při slavnostním zahájení poděkovala i přededkyně spolku Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. paní Anna Čarková všem za spolupráci a zvelebení regionu.