Centrum společných služeb obcí

I naše DSO se nejspíše zapojí do projektu SMO - Centra společných služeb obcí. Poptávka po zřízení tohoto centra vyplynula z projektu, kterému jsme se doteď dlouhodobě věnovali.
Více informací: http://www.smocr.cz/…/zapojte-se-do-noveho-projektu-svazu-c…