Česko - Německý fond buducnosti

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin.

Termíny uzávěrky pro projekty plánované v

1. čtvrtletí nebo později:       do 30. září předchozího roku

2. čtvrtletí nebo později:       do 31. prosince předchozího roku

3. čtvrtletí nebo později:       do 31. března

4. čtvrtletí nebo později:       do 30. června
 

Termíny uzávěrky pro projekty renovací památek

Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedna, a to 15. srpna v příslušném roce. Jedná se o projekty, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. Rozhodnuto o těchto projektech bude vždy koncem roku, kdy byla žádost podána.

Více informací se dozvíte zde: http://fb.cz/