Chystané výzvy Ministerstva Kultury

Ministerstvo kultury se letos - převážně v období srpna chystá vyhlásit několik dotačních programů. Mezi zajímavé dotační pogramy patří programy umožňující ucházet se o finanční podporu pro projekty k významným výročím roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) např.:

  • Kulturní aktivity v památkové péči - Projekty v oblasti památkové péče zaměřené na připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností
  • Kulturní aktivity – Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státnost

Všechny dotační programy spojené s podporou významných výročí si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem: Programy k výročí

Všechny dotační programy MK naleznete pod následujícím odkazem: https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html