Chystáte se modernizovat knihovnu?

Za podpory ministerstva kultury vzniklo Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (zkráceně MCVRK) jehož základní myšlenkou je proměna veřejných knihoven v moderní, kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí. Hlavním posláním je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat. Metodické centrum nabízí  poradenství nejen v oblasti výstavby či rekonstrukce knihovny, ale i interiérového designu. Nezbytnou součástí činnosti centra je konzultace a poradenství v oblasti poskytovaných služeb a funkcí knihoven obcí tak, aby reflektovaly potřeby společnosti daného místa.
Webové stránky, které informují podrobněji o této problematice: https://mcvrk.mzk.cz/