Číslování budov - metodické doporučení MV ČR

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách doporučení k číslování budov v obcích. oto metodické doporučení by mělo přispět ke zvýšení míry informovanosti územních samosprávných celků o postupu při přidělování čísel budovám a související problematice vzniku, změnách a zániku částí obcí, stejně jako pojmenování ulic a dalších veřejných prostranství. Metodické doporučení můžete stáhnout pod následujícím odkazem: