Co se událo v roce 2016 ?

Letošní rok se nesl nejen ve znamení rozšiřování realizačního týmu Kyjovského Slovácka, ale také jsme zahájili realizaci nového projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu a založili Centrum společných služeb.

V průběhu měsíce března jsme usilovně pracovali na dokončení Strategie a jejím odevzdání. V průběhu celého roku jsme pak reagovali na připomínky ke Strategii.

Stali jsme se spoluorganizátory celorepublikové dějepisné soutěže Historiáda a z pozitivních ohlasů si troufám říct, že se soutěž opravdu povedla. Pro žáky z místních základních škol jsme uspořádali soutěž s názvem Vědomosti v pohybu, do jehož dění jsme zapojili i neziskové organizace z Kyjova.

Navázali jsme na naši velmi bohatou publikační činnost z minulých let a tentokrát jsme uspořádali výstavu obrazů regionálního akademického malíře Jano Köhlera.

Protože jsme vstoupili do nového programového období 2014 – 2020, uspořádali jsme několik seminářů pro obce, podnikatele, zemědělce a učitele.

Zaměřené převážně na zákon o zadávání veřejných zakázek, Portál IS KP14+, jak vyplnit žádost v MS 2014+, možnost spolupráce v regionu a podpora investic z PRV. V rámci projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu proběhla série vzdělávacích seminářů pro učitele např. Matematika nás baví či představení projektu Technické školky. V průběhu roku 2016 jsme se vzdělávali i my, zaměstnanci MASky. Absolvovali jsme dvoudenní kurz facilitace pro efektivnější komunitní plánování a dvouměsíční sérii vzdělávacích workshopů s hlavními tématy komunikace a fundraising.

Region jsme již tradičně reprezentovali na dnu MAS JMK a na Leaderfestu v Karlově Studánce, kam jsme vzali i naše členy. 

Na podzim jsme usilovně realizovali hned dva projekty zaměřené na krajinu a stromy. A tak jsme v  obcích Kyjovského Slovácka společně s dětmi ze základních škol sázeli stromy a pořádali zábavné výukové programy pro žáky 4 a 5. tříd.

Hlouběji jsme se také ponořili do tématu cestovního ruchu a vstoupili jsme jako jeden ze zakládajících členů do Turistické asociace Slovácko, která si klade za cíl v první fázi zmapovat území a vytvořit koordinovanou strategii a spolupráci v cestovním ruchu v území.

Více si můžete přečíst v následujícím shrnutí, roku, které stáhnete zde: Shrnutí roku 2016