Cookies na obecním webu

Od začátku roku 2022 došlo ke změně právní úpravy ohledně zpracování tzv. cookies. Pro provozovatele webových stránek to ve většině případů znamená hlavně zprovoznění či úpravu vyskakovací lišty s informací o využívaných cookies.

Takzvaným cookie (z angličtiny: koláček, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, které www server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby atd.

Schválením novely zákona o elektronických komunikacích s účinností k 1. lednu 2022 správci webových stránek mohou shromažďovat osobní údaje návštěvníků webových stránek pouze na základě jejich prokazatelného souhlasu (tzv. princip opt-in).

Z uvedeného plyne, že všichni provozovatelé webových stránek jsou povinni tomuto přizpůsobit své webové stránky. Je tak tedy dána povinnost, aby došlo k úpravě tzv. cookie lišt. Jinými slovy je nezbytné, aby správci webových stránek nastavili cookies lišty v souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích.

Bližší informace k této otázce naleznete na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů, kde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy: Často kladené dotazy - COOKIES | www.uoou.cz