COVID 2 - Záruka a příspěvek na platbu úroku

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr do výše 80% a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru do výše úroků 1 mil. Kč, poskytnutého spolupracující bankou, na dobu maximálně 3 let.

Úvěr je použitelný na provozní výdaje (mzdy, nájemné, energie), předfinancování pohledávek, financování zásob, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (do nákladů)

  • Projekt je na území ČR mimo území Prahy
  • Žadatel zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, má obrat méně než 50 mil. EUR a aktiva méně než 43 mil. EUR
  • Žadatel podniká v podporovaných oborech (podporu není možné čerpat např. pro zemědělské podnikatele a některé potravinářské výroby)
  • Maximální výše zaručovaného úvěru je 15 mil. Kč.
  • Maximální částka příspěvku na úhradu úroků je 1 mil. Kč
  • Délka ručení je maximálně 3 roky
  • Poskytnutí záruky a příspěvek na platbu úroků je bez poplatku, banka může poplatky za úvěr účtovat.
  • Účast v programu COVID I nevylučuje účast v COVID II, pokud je v limitu maximální výše podpory (de minimis)

Jak na to:

Žádost o úvěr u některé ze spolupracujících bank, seznam k dispozici na: (https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/). Po schválení/předschválení úvěru banka vydá přílohu ACX nebo smlouvu o úvěru. Banka vydá vyplněný formulář přílohy PCX (projekt). Podání žádosti s přílohami přes aplikaci epodatelna ČMRZB na formulářích ČMZRB. Další přílohy je možno dodat dodatečně. Po schválení garance a podpory, bude podepsána smlouva a ČMZRB vydá záruku. Na základě záruky bude umožněno čerpání úvěru (pokud již byla podepsána úvěrová smlouva) nebo bude podepsána úvěrová smlouva a umožněno čerpání (pokud banka předtím úvěr pouze předschválila). Do roka od poskytnutí záruky (podpis smlouvy) je nutno předložit ČMZRB informaci o provedení projektu, tedy účetní doklady, které byly uhrazeny z úvěru).

Více informací a potřebné dokumenty: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/