dávka mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na bydlení občanům postižených růstem energií

Dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP) je možné čerpat ve dvou formách, a to sice v rámci MOP – Vyúčtování DPI, která je určena občanům, kteří již opustili režim DPI nicméně nemají dostatek finančních prostředků na úhradu vyúčtování. Další variantou je „klasická“ dávka MOP, která je vhodnou variantou např. pro občany, kteří po zaplacení záloh nemají dostatek finančních prostředků pro zajištění nájmu či stravy. Obě formy MOP jsou v gesci Úřadu práce a je tedy potřeba o ně požádat na místně příslušném pracovišti. Více informací o MOP lze nalézt zde: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii a zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1.

Příspěvek na bydlení je pravidelnou dávkou určenou na pokrytí nákladů na bydlení, jestliže 30 % (případně v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Více informací zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.