Deadliny - Národní dotace Mze:

 • Podpora včelařství - Do 31.10. 2016 včetně
 • Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách - Do 30. 6. 2016 včetně
 • Podpora restrukturalizace ovocných sadů - Do 30. 9. 2016 včetně
 • Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat - Do 31.10. 2016 včetně
 • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - Do 30. 6. 2016 včetně nebo Do 30. 9. 2016 včetně podle zaměření
 • Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže - Do 21.10.2016 včetně
 • Speciální poradenství - Do 30. 6. 2016 včetně nebo Do 31.10. 2016 včetně podle zeměření
 • Školní závody - Do 31. 5. 2016 včetně
 • Podpora poradenství v zemědělství - Do 31. 3. 2016 včetně
 • Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí - Do 29. 7. 2016 včetně
 • Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství - Do 29. 4. 2016 včetně
 • Podpora evropské integrace nevládních organizací - Do 31. 3. 2016 včetně
 • Podpora technologických platforem v působnosti rezortu Mze - Do 31. 3. 2016 včetně
 • Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu - Do 29. 4. 2016 včetně
 • Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů - Do 29. 4. 2016 včetně
 • Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením - Do 29. 4. 2016 včetně

Bližší informace naleznete zde: http://www.szif.cz