Dejte vědět o akcích, které se konají v našem regionu prostřednictvím Národního festivalu

Dejte vědět o akcích, které se konají v našem regionu od 1. 9. – 13. 11. 2016 prostřednictvím Národního festivalu venkovské turistiky a regionálních produktů – Podzimní ŽIVO 2016.

Tento festival se koná od roku 2012 vždy na jaře a na podzim a pořádá ho Svaz venkovské turistiky ve spolupráci s Asociací regionálních značek. Přihlášení akce do festivalu je pro vás bezplatné.

Aby vaši akci mohli zařadit i na tištěný plakát s programem, zašlete prosím do 28.7. 2016 následující informace: názvy akcí, termín jejich konání, místa konání (pořadatele) a odkaz na www stránky, kde se mohou návštěvníci dozvědět více podrobností na email: Jana Huryová asistentka předsedkyně Svazu venkovské turistiky-huryova.prazdninynavenkove@seznam.cz