Dopoledne plné inspirace aneb 3. setkání ředitelů MŠ a ZŠ

Třetí setkání ředitelů mateřských a základních škol v rámci projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu proběhlo trochu netradičně. Přijali jsme pozvání pana ředitele Mgr. Zdeňka Hlavsy  z Masarykovy základní školy ve Vracově a přijeli se k nim inspirovat.

Získali jsme cenné informace o přípravné třídě, která ve škole funguje. Dále jsme společně s řediteli navštívili novou školní zahradu, dílny a přilehlé sportoviště. Školní areál tady mají opravdu obdivuhodný. A jak sám pan ředitel potvrdil, při výstavbě a výsadbě byla důležitá spolupráce. A to jak spolupráce se zřizovatelem školy, tedy městem Vracov, tak i se středními školami z regionu.

A právě budování spolupráce a přenos dobré praxe je i jedním z cílů našeho místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

A proto se už teď těšíme, do které školy se podíváme společně s řediteli příště a v čem bude tato škola inspirací pro ostatní školy.