Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo souhrn doporučení pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19. Naleznete zde Pokyny Evropské komise, Stanoviska ÚOHS či krátká shrnutí. Informace jsou zveřejněny na stránce: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni/Doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy