Dotace do sportu pro obce nad 10 000 obyvatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na dotaci do sportu -VÝZVA V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC. Mohou žádat obce, městské části, obvody statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraje nad 10 000 obyvatel.

  • Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 01. 10. 2019.
  • Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 10. 2019.
  • Vyčerpání dotace max. do: 31. 12. 2020.
  • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020.

Limit poskytnuté dotace a) minimálně: 15 mil. Kč b) maximálně: 40 mil. Kč. Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci: Minimálně 50% z celkových způsobilých výdajů akce. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 50% přesně.Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. 

Více informací k Výzvě se dozvíte zde.