Dotace na obnovu sportovní infrastruktury pro tělesnou výchovu

MMR v rámci Podpory obnovy a rovoje venkova vyhlásilo další výzvu, která je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol. Dotaci lze použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy.

Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci činí 500 tis Kč. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Příjem žádostí probíhá do 18.8.2017, nicméně doporučuji v případě zájmu zahájit přípravy co nejdříve. Povinnou součástí žádosti o dotaci je zapojení dětí a mládeže do přípravy projektu, proto je vhodné děti oslovit ještě před skončením školního roku.

Veškeré dokumenty a informace k výzvě naleznete zde.