Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

I letos je vyhlášen program Ministerstva zemědělství 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018. Dne 22.12.2017 byly schváleny Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v tomto programu.

Příjem žádostí a příloh předkládaných při registraci žádosti bude probíhat od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018 (včetně).

Oproti minulému roku došlo k redukci počtu dotačních podprogramů. V roce 2018 budou podporovány podprogramy 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a 129 666 Údržba a oprava polních cest.

Dotační program je zaměřen na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, údržba a oprava polních cest v extravilánu obcí, které neslouží k podnikatelské činnosti.

Více o programu a Zásady naleznete zde.