dotace na válečné hroby

Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů na stavební část realizace akce. Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč.

Základní podmínky:

  • Oprávněným žadatelem o dotaci je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.
  • Evidence válečného hrobu.

Nezbytné podkladykžádostio dotaci:

  • Doložení vlastnických práv k předmětu dotace nebo souhlasuvlastníkas realizací
  • Rozpočet projektu
  • Kvalitní restaurátorská zpráva či posudek, event. technický popis
  • Základní historické údaje o válečném hrobu, vč. evidenčního čísla
  • Dokumenty týkající se součinnosti se stavebním úřadem pokud relevantní

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.valecnehroby.army.cz/dotace