Dotace na veřejné osvětlení

Každá obec v ČR může požádat o dotaci a díky ní získat až dvoumilionovou dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, která jí přinese úspory energie a zároveň bude minimalizovat světelné znečištění. Dotační titul má být vyhlášen na MPO koncem sprna v rámci programu EFEKT. Příjem žádostí bude probíhat od 1. září do 31. října 2018. Maximální výše poskytované dotace 2 mil. Kč, uhrazení 50 % způsobilých výdajů na jeden projekt.

Klíčovou podmínkou poskytnutí dotace je dodržení přijatelné míry světelného znečištění, které se projevuje v barvě světla u nově instalovaného osvětlení. Budou tedy zvýhodněny žádosti, které v celém rekonstruovaném úseku osadí svítidla s teplotou chromatičnosti maximálně 2700 K (kelvinů) a se zaměřením světla do dolního poloprostoru.

Státní fond životního prostředí ČR a MŽP ve spolupráci s MPO letos v září zorganizují dva semináře pro zájemce o dotaci, první proběhne 12. září v Praze a druhý 19. září v Olomouci.

Více informací na stránkách: https://www.mpo-efekt.cz/cz