Dotace obcím na zpracování územních plánů

JMK vyhlásil podporu na zpracování územních plánů. O dotaci je možné žádat od 14.02.2018 do 16.03.2018.

Maximální výše dotace činí 200 000 Kč a 50 % celkových uznatelných nákladů.

Více informací naleznete na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6093-506-Dotace+obcim+na+zpracovani+uzemnich+planu+2018.aspx