Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019

JMK vyhlásil dotační titul na zpracování územních plánů. Je určen na zpracování nových ÚP a případně na zpracování změn ÚP řešících nadmístní problematiku, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se rozumí ÚP/změna ÚP: 200.000 Kč. Maximální podíl výše dotace: 50 % celkových uznatelných výdajů projektu. Žádosti je možné podávat od 14.02.2019 do 01.03.2019.

  Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants