Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/učel programu: podpora zpracování územních plánů

Příjem žádostí: 15.02.2021 v 08:00 hodin až 01.03.2021 v 17:00 hodin

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200.000,-Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%

Kontaktní osoba: Ing. Roman Seitl, 541 651 207, seitl.roman@jmk.c; Ing. arch. Jana Janíková, 541 651 375, janikova.jana@jmk.cz

Více informací na stránce: Jihomoravského kraje