Dotace pro menší prodejny potravin

Až 3 miliony korun může získat zájemce, který požádá o dotaci z 9. kola Programu rozvoje venkova na malou prodejnu potravin. Minimální výše dotace může být v tomto případě 25 tisíc korun. Míra dotace je od 25 % do 50 %, záleží na velikosti podniku a druhu výdajů.

Nově jsou mezi možnými zájemci zařazeny i malé prodejny potravin, které splňují definici mikropodniku. Mohou si zažádat o příspěvek například na vybavení nebo stavební úpravy.

Tuto podporu je možno získat z operace 16.4.1. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Právě zde je možné žádat na společné investice či na propagaci řetězce nebo místního trhu. Podpořit lze např. společný prodej v místní prodejně, prodej ze dvora, přímý prodej či e-shop. Typickým příkladem může být bedýnkový prodej nebo prodej v obecní či místní prodejně. V rámci projektu je možné pořídit také dopravní prostředek, který bude sloužit k rozvozu vlastních produktů.

Žadatelem a spolupracujícím subjemtem může být zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin, ale také obec nebo podnikatelský subjekt jako provozovatel potravinářského podniku. Minimálně jeden však musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství.

Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu spolupráce. V podnikatelském plánu je uveden cíl spolupráce, konkrétní aktivity, identifikováni partneři spolupráce a jejich role; podnikatelský plán spolupráce dále stanoví harmonogram a rozpočet spolupráce; musí být popsán očekávaný přínos spolupráce.

Projekt se musí týkat uvádění na trh potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu).

Podrobné podmínky dotace jsou uvedeny v přiložených Specifických podmínek.