Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele 2018

Účelem Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele je rozvoj podnikatelské prostředí a podpora řemeslných činností v počáteční fázi podnikání pomocí dotace na území kraje. O žádosti je možné požádat od 4.2.2018 od 8:00 hod do 27.9.2018 do 13:00 hodin. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000,00 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 40 % celkových uznatelných výdajů projektu.

Poskytnutou dotaci lze použít např. na:

a)    pořízení budov a staveb,

b)    pořízení strojů a zařízení vč. příslušenství a náhr. dílů,

c)    pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,

d)    reklamu a nákup reklamních předmětů,

e)    nákup pozemku,

f)     pořízení nábytku do provozovny,

g)    pořízení nářadí,

h)    pořízení licencí a patentů,

i)      tvorbu webových stránek,

j)      tvorbu katalogu zboží,

k)    leasing,

l)      úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a to ve výši v čase a místě obvyklé.

Více informací se dozvíte na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6028-506-Dotacni+program+Jihomoravskeho+kraje+pro+zacinajici+podnikatele+2018.aspx