dotační program Kabina 2021 - sportovní infrastruktura

Národní sportovní agentura připravila nový program, který se zaměřuje na rozvoj místních sportovišť a zázemí pro obce do 3 000 obyvatel. Žádosti se podávají do 31. 8. 2021. Dotace lze čerpat na jakoukoliv rekonstrukci, modernizace, nebo výstavbu sportovních zařízení a jejich zázemí, včetně osvětlení, oplocení nebo zavlažování. Žádat mohou jak obce, tak spolky, které sportoviště vlastní, nebo mají v pronájmu. Celková alokace programu pokryje za období 5 let všechny obce v České republice do 3 000 obyvatel. Výzva je určena pro akce od 100 tis. Kč do 800 000 Kč.

V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj následující sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel (dále také jen „akce“):

  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení

Více informací najdete na stránce: https://agenturasport.cz/dotace/kabina-2021/