Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2019

JMK vyhlásil dotační titul zaměřený na podporu neformálně pečujících osob o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora a aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče. Příjem žádostí bude probíhat od 15.2.2019 do 1.3.2019. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 100 000 Kč a není požadována spoluúčast žadatele.

Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit:
a) vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a podpory zejména v přirozeném prostředí pečujícího),
b) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
c) rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická činnost v přirozeném prostředí opečovávaného).

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants