Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/účel programu: Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

 Příjem žádostí: 15.02.2021-01.03.2021

 Příjemci podpory FO a PO

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5.000,- Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10.000.000,- Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 20%.

Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Limberg., tel.: 541 652 197, e-mail: limberg.tomas@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Luboš Císař, tel. 541 651 146, e-mail: cisar.lubos@kr-jihomoravsky.cz

Více informací se dozvíte na stránkách Jihomoravského kraje