Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019

JMK vyhlásil dotační program na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích s méně než 750 obyvateli. Příjem žádostí bude probíhat od 14.02.2019 - 01.03.2019. Program je rozdělen na několik varinat podpory:

  • 1) budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec
  • 2) budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba
  • 3) budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec
  • 4) budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz)

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost činní 70 000 Kč.Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 % . Uznatelné výdaje se pak liší podle varinaty podpory dle následující tabulky:

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants