Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2019

JMK vyhlásil výzvu na podporu vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji, jakožto důležitého odvětví místní zemědělské výroby, které zastává nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti. Žádosti je možné podávat od 14.02.2019 do 01.03.2019. Dotační program byl rozdělen do následujících titulů:

  • Prezentace vinařství a vinohradnictví
  • Prezentace ovocnářství a zelinářství

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 100 000 Kč a minimální podíl spoluúčasti žadatele je 50 %. Uznatelnými výdaji akce se rozumí pouze tyto výdaje:
a) meteorologické stanice – DT1,
b) zařízení pro filtraci vína – DT1,
c) myčky a oplachovačky sklenic – DT1,
d) chladicí boxy na víno – DT1,
e) zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny apod.) – DT2,
f) zařízení pro skladování a prezentaci ovoce, zeleniny (stoly, vitríny, regály, stánky, chladící boxy) – DT2,
g) propagační materiály a předměty – DT1,
h) informační panely a označníky – DT1,
i) webové stránky – DT1, DT2,
j) propagační kampaně a informační materiály – DT1, DT2,
k) vzdělávací akce – DT1, DT2.

Více informací se dozvíte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz