Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2021– dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/účel programu: Program je zaměřen na propagaci oborů, spolkovou činnost, vzdělávání, nákup tech. zařízení pro konání výstav, meteo stanic, pěstitelských pálenic a dalšího vybavení, pořizování propagačních materiálů, webových stránek na podporu uvedených oborů v JMK.

 Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

 Dotační titul DT 1 - Prezentace vinařství a vinohradnictví

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 Uznatelné výdaje:

 a) meteorologické stanice,

 b) zařízení pro filtraci vína,

 c) myčky a oplachovačky sklenic,

 d) chladicí boxy na víno,

 e) informační a propagační materiály a předměty,

 f) informační panely a označníky,

 g) webové stránky,

 h) vzdělávací akce,

 i) plašiče zvěře do vinohradu.

 Dotační titul DT 2 - Prezentace ovocnářství a zelinářství

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

Uznatelné výdaje:

 a) zařízení na zpracování ovoce, zeleniny (lisy, drtiče, sušárny apod.),

 b) zařízení pro skladování a prezentaci ovoce, zeleniny (stoly, vitríny, regály, stánky, chladící boxy),

 c) informační a propagační materiály a předměty,

 d) informační panely a označníky,

 e) webové stránky,

 f) vzdělávací akce,

 g) pěstitelské pálenice,

 h) plašiče zvěře do sadu.

 Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Grabec, tel. 541 652 338; grabec.tomas@jmk.cz; RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz

Více informací se dozvíte na stránce: Jihomoravského kraje