Dotační Program prevence kriminality na rok 2017

MV ČR vyhlásilo dotační Program prevence kriminality na rok 2017.

Priority Programu prevence kriminality jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy.

Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru.

Více informací na stránce: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2017.aspx