Dotační programy Jihomoravského kraje pro rok 2020

Jistě jste zaznamenali, že Jihomoravských kraj v minulých dnech vyhlásil dotační programy pro rok 2020. Pro rychlou orientaci v aktuálně vyhlášených programech kraje jsme připravili brožurku, obsahující nejzákladnější informace o aktuálně vyhlášené podpoře z kraje pro tento rok. Cílem této brožury je podat nejzákladnější přehled dotačních titulů Jihomoravského kraje pro rok 2020. Brožura obsahuje pouze nejzákladnější informace, jimiž jsou název dotačního titulu, datum příjmu žádostí, maximální výši podpory, výši spoluúčasti a stručný popis podporovaných aktivit. Bližší informace o dotačních titulech se dozvíte z odkazu pod každou podporou. Brožuru můžete stáhnout pod následujícím odkazem: